Home » Newsletter » Wereldpremière: eerste loten gecertificeerde pels geveild in Helsinki

Wereldpremière: eerste loten gecertificeerde pels geveild in Helsinki

Op 19 december 2019 werd op de bontveiling van Helsinki voor het eerst bont dat gecertificeerd is volgens de Europese WelFur-normen verkocht. WelFur is het grootste en meest uitgebreide dierenwelzijnsprogramma ooit geïmplementeerd op een heel continent. Voortaan kunnen enkel de pelsdierenhouderijen die het WelFur-certificaat hebben bekomen hun pelzen nog aanbieden op de bontveiling.

Unikum
WelFur is ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappers van zeven Europese universiteiten en heeft als doel een betrouwbaar en op feiten gebaseerd beeld te geven van het niveau van dierenwelzijn op iedere individuele pelsdierenhouderij. De bedrijfsbeoordeling, evenals de afgifte van de WelFur-certificaten wordt uitgevoerd door een onafhankelijk extern controleorgaan. De 2.918 Europese nertsen- en voskwekerijen werden de voorbije jaren allemaal één voor één op drie verschillende tijdstippen in het jaar gecontroleerd om na te gaan of ze aan de strenge Europese WelFur-normen voldeden. Twee percent voldeed niet aan de normen en kregen geen WelFur-certificaat. Jaarlijks zal er op iedere pelsdierenhouderij een opvolgingscontrole plaatsvinden. Hiermee zet de bontsector een nieuwe en zeer hoge standaard op het gebied van controle van het dierenwelzijn voor heel Europa. Dit is een unikum en nog nooit eerder gedaan door een andere sector.

Categorie: